Co to jest SIP Trunk?

Co to jest SIP Trunk i czym różni się od zwykłego VOIP-a

SIP Trunk

Definicja

Nie ma ścisłej definicji pojęcia “SIP Trunk”. Przez SIP Trunk najczęściej rozumiemy taką konfigurację konta SIP u operatora, która umożliwia:

 • realizowanie połączeń do i z większej puli numerów miejskich przydzielonych przez operatora
 • realizowanie wielu połączeń telefonicznych równocześnie
  dowolną identyfikację połączenia wychodzącego (z zakresu przydzielonej numeracji)

Operatorzy często realizują usługę SIP Trunk z uwierzytelnianiem na podstawie źródłowego i docelowego adresu IP, bez konieczności podawania hasła.

Pojedyncze konto SIP

Przeciwieństwem SIP Trunk-a będzie konto SIP skonfigurowane dla pojedynczego telefonu, które umożliwia:

 • realizowanie połączeń do i z jednego numeru miejskiego
 • realizowanie 1 (maksymalnie 2) równoczesnych połączeń telefonicznych
  uwierzytelnianie nazwą użytkownika SIP i hasłem

Dlaczego SIP Trunk?

W przypadku systemów obsługujących nawet kilka numerów miejskich/kilku konsultantów wykorzystując SIP Trunk uzyskujemy:

 • znacznie większą elastyczność systemu
 • znaczne uproszczenie konfiguracji
 • możliwość obsługi wielu połączeń na dany numer (infolinie) lub identyfikujących się jako dany numer (kampanie)

Uwaga

Jeśli w rozumieniu naszego operatora VOIP różnica między zwykłym kontem SIP a usługą SIP Trunk polega jedynie na sposobie uwierzytelniania, to zwykłe konto SIP jest wystarczające.